Våra hyresgäster

Våra  hyresgäster är både små och stora företag.

Castellet Bruk finns till hands för att hjälpa företagen med sin verksamhet och sina projekt, tex för att bygga, reparera, riva, beställer hem produkter mm.